Uuri nagu teadlane
Märka nagu kunstnik
Mõtle nagu arhitekt